De investeringsreserve

De investeringsreserve


  Auteur : 
Peter Verbanck 
  Pagina's : 106
  Prijs : 49,00 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-311-2
  Jaar van uitgave : 2004

De investeringsreserve is een echte hersenbreker

De maatregel werd ingevoerd in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting en moet nu, in de aangifte voor het aanslagjaar 2004, voor het eerst worden toegepast.

Doel van de investeringsreserve is de autofinanciering van KMO-vennootschappen te versterken. Om dat doel te bereiken, heeft men nood aan een heldere maatregel, die duidelijk is en zonder problemen kan worden toegepast.

Niets daarvan met de investeringsreserve. Tot op heden weet niemand met zekerheid, hoe de investeringsreserve precies moet worden toegepast. De wettekst is cryptisch en laat uiteenlopende interpretaties toe. Bovendien is de toepassing hopeloos ingewikkeld. Berekeningen moeten “naar binnen” worden gemaakt. De manier van boeken van bepaalde posten beïnvloedt het resultaat. En over de jaren heen, bepalen gewogen gemiddelden het verschil. Ook moet binnen een bepaalde termijn in welbepaalde activa worden geïnvesteerd.

In zijn boek, “De Investeringsreserve”, overloopt Peter Verbanck alle toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten van de investeringsreserve. De auteur zet de verschillende interpretatiemogelijkheden en werkwijzen op een rij, legt uit welke benadering de voorkeur verdient en gaat uitvoerig in op de activa waarin geldig kan worden geïnvesteerd. Talrijke voorbeelden illustreren zijn betoog. De berekening wordt stap voor stap toegelicht, met uitleg waarom bepaalde voorwaarden en modaliteiten gelden.

Zo krijgt de lezer inzicht in een duidelijk goed bedoelde, maar al te ingewikkeld gemaakte regeling.

Uit de inhoud

Wat wil de wetgever met de techniek van de investeringsreserve bereiken ? Welk bedrag mag de vennootschap met vrijstelling van belasting reserveren ? Welke vennootschappen worden uitgesloten van het verlaagd opklimmend tarief, en vallen bijgevolg uit de boot voor de belastingvrije investeringsreserve ? Wat betekent het begrip “gereserveerd belastbaar resultaat” ? Wat houdt de onaantastbaarheidsvoorwaarde in ? In welke activa kan een vennootschap geldig investeren in het kader van de investeringsreserve ? Enzovoort.

De auteur

Peter Verbanck is gedelegeerd bestuurder van het Fiskaal en Juridisch Studiebureau (FJS) te Ternat en docent aan de EHSAL te Brussel. Hij is auteur van wetenschappelijke artikelen over fiscaliteit en spreker op tal van studiedagen en seminaries.