Quote

• Het wetsontwerp “dat voorligt voorziet in een sterke toename van [de] werkgeversbijdrage” op bedrijfswagens. “Het hoofdmotief […] is niet zozeer om extra inkomsten te genereren – al zijn die altijd welkom natuurlijk – maar vooral om een gedragseffect te genereren. Vandaar dat de werking van de maatregel gespreid is over verschillende jaren. Bovendien worden alle wagens die aangekocht, gehuurd of geleased zijn voor 1 juli 2023 uitgesloten van deze verhogingen” (Verslag, Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-2170/005). Over de vraag wat er precies allemaal wordt gewijzigd aan het stelsel van de ‘bedrijfswagens’ in het kader van de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.