De redactie wenst u een prettige vakantie. De eerstvolgende
editie verschijnt op 4 augustus 2021.