Wat vindt u in Balans ?

Tweemaal per maand informeert Balans u over boekhoud- en jaarrekeningrecht. Over vennootschapsrecht. Financieel recht. Bedrijfseconomische reglementeringen. Sociaal recht. En meer.

Balans maakt melding van relevante rechtspraak die in uw dagelijkse praktijk als boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor, financieel directeur of adviseur van belang is.

Balans bespreekt tevens de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. En houdt in het oog wat er reilt en zeilt binnen de professionele instituten van de accountancy-beroepen.

Balans signaleert ook de evoluties inzake accountancy op Europees en internationaal vlak. In het bijzonder de internationaal geldende boekhoudnormen (IAS/IFRS) van de International Accounting Standards Board (IASB).