Disclaimer

Hoewel de fiscaal-juridische redactie van Roularta Media Group de grootste zorg besteedt aan de juistheid van de gegevens die de gebruiker kan raadplegen op deze website, is het steeds mogelijk (o.a. door bepaalde automatische procedures) dat er fouten weergegeven worden. Roularta Media Group kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van niet-juiste gegevens vermeld op deze website. Mocht een gebruiker fouten vinden, dan wordt hij verzocht dit mede te delen via redactiefiscaaljuridisch@roularta.be. De redactie zal dan het nodige doen om de oorzaak van de fout te achterhalen en de gegevens op de website aan te passen.

Deze website bevat links naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief en Roularta Media Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.